GameRUS Prince of Pirate Ninja Konoha

ระบบ Shadow Soul

ระบบ Shadow Soul เป็นระบบสำหรับผู้เล่นพัฒนาลูกเรือที่มีอยู่เป็นลูกเรือ Class2 ที่มีจะมีพลังและคุณสมบัติที่แข็งแกร่งขึ้น โดยผู้เล่นจะต้องรวบรวมวิญญาณสีม่วงและวิญญาณสีฟ้าเพื่อใช้ในการพัฒนาลูกเรือ

 

จะสามารถเปิดระบบได้โดยไปที่เมืองแห่งน้ำ และคุยกับ NPC องครักษ์แองเจลิก้าเพื่อเปิดระบบ

 

 


เมื่อเข้ามาในหน้า Shadow Soul สามารถเลือกรวมวิญญาณได้ 2 วิธี คือ รวมด้วยเบรี และรวมด้วยทอง  เพื่อให้วิญญาณมีจำนวนมากขึ้น
สามารถรวมวิญญาณด้วยทองได้วันละ 10 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายในครั้งแรก 5 ทอง และเพิ่มขึ้นอีก 5 ทอง ในครั้งถัดไปเรื่อยๆ  และรวมวิญญาณด้วยเบรีได้วันละ 5 ครั้ง ตั้งแต่เลเวล 70 เป็นต้นไปจะรวมวิญญาณได้เพิ่มอีก 1 ครั้ง ทุกๆ 5 เลเวล
 

 

(1) เลือกรวมวิญญาณด้วยเบรีหรือทอง
ระบบ Shadow Soul มีวิญญาณเงา 2 สี คือ สีฟ้าและสีม่วง โดยลอยอยู่รอบๆ ตัวโมเรีย ทั้งหมด 10 ช่อง ซึ่งวิญญาณสีม่วงจะมีโอกาสออกยากกว่าวิญญาณสีฟ้า หลังจากนั้นให้เลือกเลี้ยงวิญญาณระหว่าง เบรีเติบโต, ทองเติบโต และเติบโตสูงสุด เพื่อเพิ่มจำนวนวิญญาณในแต่ละช่อง โดยสามารถเพิ่มจำนวนวิญญาณได้สูงสุด 20 ดวงต่อช่อง

(2) เบรีเติบโต – เพิ่มวิญญาณได้ครั้งละ1-8 ดวง ถ้าเกิน 20 ดวง ช่องนั้นจะหายไปหมด
(3) ทองเติบโต – เพิ่มวิญญาณได้ครั้งละ 1-8 ดวง ถ้าเกิน 20 ดวง ช่องนั้นจะไม่หายไป แต่จำนวนวิญญาณจะอยู่ที่ 20 ดวง
(4) เติบโตสูงสุด – เพิ่มวิญญาณในทุกช่องเป็น 20 ดวงโดยใช้ทอง
(5) เมื่อเลี้ยงวิญญาณได้ตามต้องการแล้ว ให้คลิกรวบรวมวิญญาณ เพื่อเก็บวิญญาณทั้งหมด
 

วิญญาณฟ้าสามารถแลกเป็นวิญญาณม่วง โดยวิญญาณสีฟ้าได้ 10 ดวงสามารถแลกเป็นวิญญาณสีม่วงได้ 1 ดวง
 

สามารถนำวิญญาณม่วงที่ได้รับมาทำการเปลี่ยนระดับลูกเรือต่างๆ ได้ที่ไอคอนดังภาพที่มุมบนขวาของหน้าต่างกิจกรรม

 

โดยการอัพระดับลูกเรือนั้นบางตัวละครอาจต้องทำแบบทดสอบ หรือสามารถใช้วิญญาณม่วงทำการอัพระดับได้เลย

 

 

ระบบที่เกี่ยวข้อง

อัพเกรด Shaodw Soul

 

 

 

วันที่ประกาศ : 24-01-2013