GameRUS Prince of Pirate Ninja Konoha

ลูกเรือClass2

ในเกม Prince of Pirate มีระบบอัพเกรดความสามารถของลูกเรือในสังกัดให้มีระดับเพิ่มสูงขึ้น จะอัพเกรดลูกเรือได้นั้นสามารถทำได้โดยคลิกปุ่ม “ลูกเรือขั้นสูง” ในหน้า Shadow Soul


 

 

ลูกเรือClass2 มีด้วยกัน 3 แบบ คือ ลูกเรือเนื้อเรื่อง ลูกเรืออิสระ และพัฒนาครั้งที่2
ลูกเรือเนื้อเรื่องจะต้องผ่านดันเจี้ยนและอัพเกรดแต่ละตัว ตามลำดับ ก่อนถึงจะอัพเกรดตัวต่อๆ ไปได้


 

ส่วนลูกเรืออิสระไม่จำเป็นต้องผ่านดันเจี้ยนตามลำดับก่อน สามารถอัพเกรดได้เลย


 

 

ลูกเรือที่ผ่านการอัพเกรดแล้วจะมีค่าพลังและระดับความสามารถเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งลูกเรือที่มีระดับสูงยิ่งต้องใช้วิญญาณฟ้าหรือม่วงในการอัพเกรดมากขึ้น


 

 

ตารางพลังลูกเรือClass2 : ลูกเรือเนื้อเรื่อง

 

 

 


ตารางพลังลูกเรือClass2 : ลูกเรืออิสระ

  

ตารางพลังลูกเรือClass2 : พัฒนาครั้งที่2
 

วันที่ประกาศ : 28-01-2013