GameRUS Prince of Pirate Ninja Konoha

ระบบ All Blue

    ระบบ All Blue เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถใช้สำหรับหาวัตถุดิบในการสร้างไอเทมสีส้มระดับ 7 ดาว มาใช้ได้ โดยผู้เล่นที่จะใช้ระบบ All Blue นี้ จำเป็นต้องผ่านเควสต์เนื้อเรื่องหลัก ที่ดันเจี้ยน "หอคอยตุลาการ 2" เรียบร้อยเสียก่อน ระบบจึงจะมีไอคอน "All Blue" ปรากฏขึ้นมาให้กดใช้ รายละเอียดของระบบมีดังต่อไปนี้...

 

 
1.เมื่อผ่านเควสต์เนื้อเรื่องที่ "หอคอยตุลาการ 2" และถึงLV.90 เรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน "All Blue" ปรากฏขึ้นมาบนแถบเมนูด้านบนขวาของจอ เมื่อคลิกที่ไอคอนจะเข้าสู่ระบบ All Blue ทันที

 

2.ที่หน้าต่างระบบ All Blue ผู้เล่นสามารถขุนวัตถุดิบ ได้ทั้งหมด 5 ชนิด ดังต่อไปนี้
 

 

 
 2.1.ปะการัง : หากขุดหาวัตถุดิบที่นี่จะมีโอกาสได้รับ ปะการังชั้นเลว, ประการังธรรมดา, ปะการังมีตำหนิ


 2.2.ไข่มุก : หากขุดหาวัตถุดิบที่นี่จะมีโอกาสได้รับ ไข่มุกชั้นเลว, ไข่มุกธรรมดา, ไข่มุกมีตำหนิ


 

 2.3.หีบสมบัติ : หากขุดหาวัตถุดิบที่นี่จะมีโอกาสได้รับ หินมารสมุทรชั้นเลว, หินมารสมุทรธรรมดา, หินมารสมุทรมีตำหนิ

 


 2.4.โมรา : หากขุดหาวัตถุดิบที่นี่จะมีโอกาสได้รับ โมราชั้นเลว, โมราธรรมดา, โมรามีตำหนิ


 

 2.5.คริสตัล : หากขุดหาวัตถุดิบที่นี่จะมีโอกาสได้รับ คริสตัลชั้นเลว, คริสตัลธรรมดา, คริสตัลมีตำหนิ


เมนูในระบบ All Blue

1. อัพเกรดชุด
 
เมื่อกดไอคอนนี้หน้าต่าง "อัพเกรดชุด" จะปรากฏขึ้นมา ผู้เล่นสามารถนำไอเทมระดับ 6 ดาว มาทำการอัพเกรดให้เป็นไอเทมระดับ 7 ดาวได้ที่นี่
 

2. แลกวัสดุ

เมื่อกดไอคอนนี้หน้าต่าง "แลกวัสดุ" จะปรากฏขึ้นมา ผู้เล่นสามารถนำแร่ที่ขุดได้มาแลกเปลี่ยนให้เป็นแร่ระดับที่สูงขึ้นจากเดิม เพื่อใช้ในการสร้างไอเทมระดับ 7 ดาว โดยแร่ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ คือ ปะการัง, ไข่มุก, หินมารสมุทร, โมรา, คริสตัล, แร่ทองแดง, แร่เหล็ก, แร่เงิน และแร่ทองคำ

 

วิธีการขุดแร่ใน All Blue
1.ให้คลิกที่รูปของแร่ที่ต้องการขุด แล้วจะปรากฏเครื่องมือการขุด "จอบ" ขึ้นมา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกรูปแบบการขุดได้ 3 แบบ คือ จอบทองแดง เสียค่าขุดเป็นเงินเบรี่ มีโอกาสได้รับแร่ 3-7 ชิ้น, จอบเงิน เสียค่าขุด 20 ทอง มีโอกาสได้รับแร่ 9 ชิ้น และจอบทอง เสียค่าขุด 50 ทอง มีโอกาสได้รับแร่ 12 ชิ้น2.เมื่อทำการขุดจะมีแร่ปรากฏออกมาทันที ผู้เล่นสามารถใช้เม้าส์ลากผ่านกองแร่เหล่านั้น เพื่อเก็บแร่เข้ากระเป๋าทันทีหรือจะรอสักครู่เพื่อให้ระบบเก็บเข้ากระเป๋าเองก็ได้ ซึ่งการขุดแร่ในแต่ละจุดจะสามารถขุดได้สูงสุดวันละ 5 ครั้งต่อ 1 จุดเท่านั้น


วันที่ประกาศ : 30-01-2013