GameRUS Prince of Pirate Ninja Konoha

ระบบ จักรราศี

   ระบบจักรราศี เป็นระบบที่จะช่วยเสริมทำให้ค่าสถานะของตัวละครหลัก และลูกเรือ มีความสามารถที่สูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว เพียงผู้เล่นทำการเพิ่มระดับของดวงดาวให้สูงขึ้น ก็จะได้รับค่าสถานะบวกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง โดยมีรายละเอียดของระบบที่ผู้เล่นควรรู้ดังต่อไปนี้...


1.ระบบจักรราศีนี้ผู้เล่นจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่าเควสต์เนื้อเรื่องหลัก "นักสะกดจิต จังโก้" ที่หมู่บ้านไซรัปไปแล้วเท่านั้น โดยเมื่อผ่านเควสต์จะมีไอคอน "ราศี" ปรากฏขึ้นมาบนแถบเมนูทันที

 

 
 
2.เมื่อกดไอคอน "ราศี" หน้าต่าง "จักรราศี" จะปรากฏขึ้นมา ซึ่งจักรราศีจะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ราศีหลัก กับ ราศีคุณสมบัติ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้รายละเอียดและความสำคัญแตกต่างกันออกไป
 3.ราศีหลัก ผู้เล่นสามารถเพิ่มระดับกลุ่มดาวในส่วนราศีหลักได้เลยทันที โดยสามารถเลื่อนระดับกลุ่มดาวได้สูงสุดที่ระดับ 20 จะทำให้ได้ค่าสถานะต่างๆ คือ HP +5,700, P.Atk +1,260, P.Def +1,260, C.Atk +1,680, C.Def +1,260, M.Atk +1,680, M.Def +1,260 ซึ่งค่าสถานะทั้งหมดนี้จะมีผลทั้งตัวละครหลักและลูกเรือที่อยู่ในทีมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
 
4.ราศีคุณสมบัติ ผู้เล่นสามารถเปิดใช้ในส่วนนี้ได้ก็ต่อเมื่อตัวละครหลักเปลี่ยนอาชีพครั้งสุดท้ายตอนเลเวล 70 ไปแล้ว ซึ่งราศีคุณสมบัตินี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวละครหลัก เพราะเราสามารถสวมใส่คุณสมบัติของราศีลงแทนแทนคุณสมบัติเดิมได้เลยทันที โดยราศีคุณสมบัติในแพทช์ปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด 4 แบบ คือ..
      4.1.ราศี Front Brader : เงื่อนไขการเปิดใช้ ตัวละครต้องเปลี่ยนอาชีพตอนเลเวล 70, ต้องเลื่อนระดับราศีหลักให้อยู่ที่ระดับ 10 จึงจะสามารถใช้ได้ โดยราศีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ค่า M.Def เป็นหลัก
       4.2.ราศี Champion : เงื่อนไขการเปิดใช้ ตัวละครต้องเปลี่ยนอาชีพตอนเลเวล 70, ต้องเลื่อนระดับราศีหลักให้อยู่ที่ระดับ 11 Lv.5 จึงจะสามารถใช้ได้ โดยราศีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ค่า C.Def เป็นหลัก
 

       4.3.ราศี Magician : เงื่อนไขการเปิดใช้ ตัวละครต้องเปลี่ยนอาชีพตอนเลเวล 70, ต้องเลื่อนระดับราศีหลักให้อยู่ที่ระดับ 12 จึงจะสามารถใช้ได้ โดยราศีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ค่า M.Atk เป็นหลัก


       4.4.ราศี Berserker : เงื่อนไขการเปิดใช้ ตัวละครต้องเปลี่ยนอาชีพตอนเลเวล 70, ต้องเลื่อนระดับราศีหลักให้อยู่ที่ระดับ 12 Lv.5 จึงจะสามารถใช้ได้ โดยราศีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ค่า C.Atk เป็นหลัก
 

 วิธีการเลื่อนระดับดวงดาว
1.การเลื่อนระดับดวงดาวในระบบจักรราศี สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้ "หินดวงดาว" ตามจำนวนที่ระบบระบุไว้มาอัพ ซึ่งหินดวงดาวนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ไอคอน "ซื้อหินดวงดาว" บนหน้าต่างจักรราศีได้เลย


2.การเลื่อนระดับดวงดาวในราศีหลัก ให้กดปุ่ม "อัพเกรด" ส่วนในราศีคุณสมบัติให้กดปุ่ม "ลูกศรสีเขียว" ข้างๆ ดวงดาว ก็จะเป็นการเลื่อนระดับดวงดาวได้แล้ว
 วิธีการสวมใส่ราศีคุณสมบัติ

1.เมื่อตัวละครหลักทำการเปลี่ยนอาชีพตอนเลเวล 70 แล้ว จะสามารถสวมใส่ราศีคุณสมบัติได้ เพียงกดปุ่ม "ใส่จักรราศี" และหากต้องการถอดก็กดปุ่ม "ถอดจักรราศี" บนหน้าต่างจักรราศีเท่านั้นเอง2.เมื่อมีการสวมใส่ราศีคุณสมบัติ ค่าสถานะของตัวละครหลักก็จะเปลี่ยนไป


 
 การรับพรจักราศี เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ตัวละครหลักได้รับค่า EXP เพิ่ม และยิ่งเลื่อนระดับดวงดาวในจักรราศีสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับค่า EXP สูงขึ้นไปอีกด้วยเช่นกัน

 

 

วันที่ประกาศ : 30-01-2013